Flexibel in Payrolling
Géén admini­stratie
Flexibel in Payrolling
Géén kosten bij ziekte
Flexibel in Payrolling
Géén admini­stratie
Flexibel in Payrolling
Maximale flexibili­teit

Uw partner in payroll

Flexvisie kan u als ondernemer ontlasten in uw personeels- en salarisadministratie. Onze medewerkers hebben hun strepen verdiend in de uitzend- en / of payrollbranche en hebben de specialistische kennis in huis die nodig is in de steeds complex wordende wereld van werkgeverschap.

Betrouwbare payrollspecialist met kennis van uw branche

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Kennisdelen is vermenigvuldigen, altijd up to date met onze kennisbank en actualiteiten

Het aantal banen in de horeca blijft stijgen door de gunstige economie. Mensen hebben meer te besteden en dit leidt onder andere tot een grotere stroom toeristen en dat mensen vaker buiten de deur gaan eten. Hotels, restaurants en cateringbedrijven in Nederland profiteren hier volop van! Al een aantal jaar zijn er steeds meer horecavacatures en daalt het aantal WW-uitkeringen. Dit bleek onlangs weer uit cijfers van het UWV en de instantie verwacht dat het aantal vacatures dit jaar nog steeds zal toenemen.  Vacaturegroei sinds 2014 Het aantal banen in deze sector stijgt al sinds 2014 en de verwachting is dat de werkgelegenheid dit jaar en volgend jaar nog eens toeneemt met 4% voor werknemers en 2% voor zelfstandigen. Vooral voor (gespecialiseerde) koks, fastservice medewerkers en bedieningsmedewerkers zijn er goede kansen op werk. Vanzelfsprekend is er de meeste kans op werk in de toeristische regio´s in het hoogseizoen. Het aantal vacatures in de horeca schommelde dit afgelopen jaar rond de 83.000 vacatures, dat zijn er maar liefst 48% meer dan in 2013. Flexibele contracten en personeelsverloop in de Horeca Het personeelsverloop is hoog in deze sector en er wordt veel gewerkt met tijdelijke contracten. Dit is ook één van de redenen dat het aantal vacatures zo hoog ligt in de Horeca. Het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel en dit personeel vervolgens te behouden en binden is een knelpunt van deze sector. Het aantal medewerkers met een flexibel contract ligt hoger dan het aantal medewerkers met een vaste aanstelling. Daarnaast werken veel horecamedewerkers parttime, dat wil zeggen minder dan 12 uur per week. De horeca is bij uitstek geschikt als je op zoek bent naar een leuke bijbaan, vier op de tien medewerkers in de Horeca is dan ook scholier of student. Meer weten over payrollen in de horeca? Lees meer

Werkgelegenheid in de Horeca blijft stijgen

Per 1 juli 2017 wijzigt het minimumjeugdloon. Om meer te gaan aansluiten bij veranderende maatschappelijke opvattingen en om beter aan te sluiten bij wat internationaal gangbaar is, zal de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijk minimumloon geleidelijk wijzigen van 23 naar 21 jaar. Dit zal in enkele stappen gaan. De eerste stap wordt op 1 juli 2017 gezet.   De eerste stap Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Een werknemer van 22 jaar heeft dus vanaf 1 juli 2017 recht op het volledige wettelijk minimumloon. Ook het minimumloon voor jongeren van 18 tot 21 jaar gaat dan omhoog. Voor jongeren onder de 18 jaar blijft het huidige minimumloon gelden.   Vervolgstappen Naar verwachting zal in 2019 de leeftijd omlaag van 22 naar 21 jaar. Meer hierover is te lezen op de website van de rijksoverheid. De hoogte van de minimum jeugdlonen worden binnenkort bekend gemaakt. 

Wijziging Wet Minimumloon

In het afgelopen kwartaal zijn er 30.000 banen voor uitzendkrachten bijgekomen. De uitzendbranche loopt daarmee voorop bij het aantrekken van de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid groeit, de flexschil breidt uit en het aantal vacatures neemt toe. Dat bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer uitzendkrachtenHet groeiend aantal banen komt vooral voor rekening van uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen het afgelopen kwartaal toe met 30.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. In een jaar tijd steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 10%. VacaturesHet aantal vacatures steeg met 5.000 ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal vacatures stijgt nu al twaalf kwartalen op rij. De meeste vacatures te vinden in de bedrijfstak informatie en communicatie. In deze bedrijfstak zijn er nu 50 openstaande vacatures per duizend banen van werknemers. In het onderwijs zijn er de minste vacatures: 11 per duizend banen.Eind juni waren er in Nederland 155.000 openstaande vacatures. Het aantal openstaande vacatures is sinds de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest. Desondanks is het aantal vacatures nog altijd bijna 100.000 lager dan de recordstand uit 2008. Meer flexwerkersVolgens de cijfers van het CBS blijft de flexschil bij bedrijven groeien. Het aantal werknemers in flexibele dienst nam ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015 toe met 72.000. In het tweede kwartaal van 2015 had van alle werknemers 74,5% een vast contract, in het tweede kwartaal van 2016 was dit 73,8%. Eén op de vijf zelfstandigHet aantal banen is in het tweede kwartaal van dit jaar met 38.000 toegenomen. Het afgelopen kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 45.000. Het aantal banen van zelfstandigen nam met 7.000 af tot ruim 2 miljoen. Daarmee is in Nederland één op de vijf werknemers eigen baas. BanengroeiVooral in de handel, vervoer en horeca trekt de werkgelegenheid aan (+ 16.000 ten opzichte van eerste kwartaal 2016). Daarentegen daalde het aantal banen in de zorg het afgelopen kwartaal met 6.000. De laatste vier jaar is het aantal banen in de zorg in totaal met ruim 80.000 afgenomen (-5%).Volgens het CBS is er nu negen kwartalen achtereen sprake van banengroei. Sinds het eerste kwartaal van 2014 nam het aantal banen met 230.000 toe. Bron: CBS/ANP

CBS: meer banen, vooral voor uitzendkrachten

Er is nog altijd een mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. HR-professionals hebben moeite met het vinden en behouden van talent. Hoewel het aantal nieuwe vacatures stijgt, blijft het werkloosheidscijfer hoog. Flexibele krachten worden juist als oplossing gezien voor innovatie en verandering binnen een bedrijf, blijkt uit het trendrapport van Fastflex en ABN AMRO. Het aantal hoogopgeleide zelfstandigen neemt sterk toe. Vooral binnen de IT-sector, overheid, zorg en zakelijke dienstverlening. Toch is het vinden van de juiste IT-professional op HBO- of universitair niveau lastig. Ze zijn schaars en erg gewild binnen hun eigen sector, maar ook binnen de overheid en financiële instellingen. Organisaties zien steeds vaker de strategische meerwaarde in van flexibele invulling van hun personeelsbestand. Flexibele krachten worden tegenwoordig vaker gezien als de oplossing voor innovatie en verandering binnen bedrijven in plaats van puur de invulling van 'piek en ziek'. Het kan voor een bedrijf veel opleveren om jonge zelfstandigen in te zetten. Zij kijken met een kritische en frisse blik naar de huidige bedrijfsprocessen of strategische besluiten. Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex: 'De flexibilisering van de arbeidsmarkt is actueler dan ooit. In het begin van 2016 telde Nederland ruim één miljoen zzp'ers. Omdat organisaties steeds vaker voor een kandidaat kiezen met de juiste kennis in huis en hier de contractvorm ondergeschikt aanstellen, neemt de flexibilisering toe. Door de grote vraag naar zelfstandige professionals in bepaalde sectoren, durven ook steeds meer mensen de stap te zetten om als zelfstandige aan de slag te gaan.' Bron: FastFlex

Flexibele krachten de oplossing voor innovatie?

  Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool om het minimumloon te berekenen. De tool is gericht op werknemers, maar is ook handig voor werkgevers.  Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2016 € 1.537,20 per maand, € 354,75 per week en € 70,95 per dag. Het bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 juli 2016:36-urige werkweek: € 9,8638-urige werkweek: € 9,3440-urige werkweek: € 8,87 Rekentool minimumloon Met de rekentool van de Rijksoverheid is het minimumloon te berekenen op basis van leeftijd, aantal uur dat de werknemer werkt en het aantal uur van een volledige werkweek bij de betreffende werkgever. Bekijk de rekentool: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/mijn-minimumloon. Schrappen minimumjeugdloon vanaf 21 jaar Het kabinet wil de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat stapsgewijs verlagen. De afschaffing gebeurt in twee stappen: volgend jaar en in 2019. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. De leeftijd zal vervolgens verlaagd worden naar 21 jaar. Ook wordt de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar aangepast.   Bron: FlexMarkt

Rekentool voor minimumloon

Flexvisie Uitzenden Met passie voor logistiek.  Binnenkort is onze website online. Wilt u meer weten over Flexvisie Uitzenden? Neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord. 

Flexvisie Uitzenden

De voordelen van Payrolling

Payrolling wordt steeds populairder en dat vinden wij bij Flexvisie ook begrijpelijk. Payrollen biedt ondernemers immers een aantal grote voordelen, namelijk:

Het ontzorgt u in uw administratieve lasten;
Bespaart op kosten;
Vermindert uw werkgeversrisico’s;
Extra flexibiliteit tot maximaal 5,5 jaar op uw personeelsbestand.
 

Payrollen; weinig risico en minder administratie

Wanneer u gebruik maakt van payrolling huurt u feitelijk exclusief uw eigen personeel in, maar FlexVisie heeft het juridisch werkgeverschap van u overgenomen. Dit betekent dat wij veel van uw administratieve en arbeidsrechtelijke handelingen op ons nemen. Denk hierbij aan:

Salarisbetalingen, pensioenpremies, alle werkgeverslasten en -verzekeringen, het afhandelen van ziek- en herstelmeldingen en eventuele juridische begeleiding bij ontslagprocedures.

Inzicht in uw personeelskosten met payroll

Door te payrollen weet u vooraf altijd wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u daar in uw begroting rekening mee kunt houden. Ook wordt uw financiële administratie beperkter en veel inzichtelijker, zodat u direct een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren.

Flexvisie is NEN-4400-1 en SNA (Stichting Normering Arbeid) gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.